Проекти в България

Platinum Residences I

Местоположение: Център, София
Помещения: 11 апартамента и 4 офиса
Паркинг: Подземен автомобилен паркинг
Статус: Завършена; Продадена
За повече информация, посетете:
http://www.platinum-bulgaria.com/

Platinum Residences II

Местоположение: Дипломатически квартал Витоша, София
Помещения: 32 апартамента и 3 магазина/офиса
Паркинг: Подземен автомобилен паркинг
Статус: В процес на строителство; Продадена
За информация и свободни апартаменти, посетете:
http://www.platinum-bulgaria.com/

Platinum Residences III

Местоположение: Кръстова вада, София
Помещения: 50 апартамента
Паркинг: Подземен автомобилен паркинг
Статус: В процес на строителство; Почти продадена
За информация и свободни апартаменти, посетете:
http://www.platinum-bulgaria.com/